www.JapaneseSword.cz

 ODHALENÉ  REPLIKY  

 

 

 

 

 

Jak došlo k odhalení repliky? Při pokusu o prodej na TĚCHTO stránkách

Zveřejněním zbraně, jejího popisu a fotografií ji mohou prozkoumat odborníci.

Existuje tak veřejná kontrola zbraně a lze případně upozornit na nesrovnalosti v údajích o zbrani

Předchozím zveřejněním lze také chránit kupujícího před nebezpečím, že prodávaná zbraň pochází z trestné činnosti (krádeže). 

Kupující bude vědět, že zbraň má jasnou minulost, kterou prodávající presentuje VEŘEJNĚ s možnou kontrolou z řad odborné veřejnosti.

V Případě zjištění, že zbraň je REPLIKA, ale byla nabízena jako originál - Prostředník odstupuje od smlouvy a zbraň je TRVALE OZNAČENA na těchto stránkách jako REPLIKA z důvodu ochrany laické veřejnosti, která má zájem o zakoupení ORIGINÁLU.

Právnická osoba, která je partnerem JAPANESESWORD.CZ  z těchto důvodů trvá na předchozím, nebo souběžném  umístění prodávané zbraně na stránkách www.japanesesword.cz   v případě, že je využita jako prostředník pro anonymní prodej. Součástí smluvního vztahu mezi prostředníkem a prodávajícím sběratelem je i čestné prohlášení o původu.  Případný zájemce o zbraň je tak maximálně chráněn.

 

 

 

 

 

 

Japonský meč ODHALENÁ REPLIKA - SHIN GUNTO z WW II.   Důstojnický meč
  Pokus o prodej jako ORIGINÁL
   
popis

SHIN-GUNTO Důstojnický meč, koupil majitel v roce 2003 v Praze v Military shopu

s informací, že se jedná o pravou zbraň z druhé světové války.

   

 

 

 

 

 

REPLIKA